Corpus Iuris Civilis compleet; Instituten, Digesten, Codex en Novellae
Tekst en Vertaling (13 delen)
Corpus Iuris Civilis compleet; Instituten, Digesten, Codex en Novellae
ISBN:
9789089644190
Verschijningsdatum:
01-12-2011
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Hardback
Aantal paginas:
8750
Redacteur:
Jop Spruit
Serie:
Corpus Iuris Civilis compleet; Instituten, Digesten, Codex en Novellae
U kunt de set met alle 13 delen voor de gereduceerd prijs van € 424,- (normaal € 848,-) bestellen door een email te sturen naar orders@aup.nl

De eerste Nederlandse vertaling van het volledige Corpus Iuris Civilis, de basis van ons hedendaagse recht.

Vóór alles was het de Romeinse rechtswetenschap die ten grondslag lag aan de formatie van het moderne (privaat)recht in de meeste landen van continentaal Europa. Honderden miljoenen mensen leven onder een door het Romeins recht gevormd rechtssysteem, gebaseerd op normen zoals vastgelegd in het Corpus Iuris Civilis. Het mag dan ook niet verbazen dat de afgelopen decennia in verschillende Europese landen de behoefte ontstond aan een vertaling van dit Corpus in de eigen taal.

Voor het eerst is het Corpus Iuris Civilis in het Nederlands vertaald en uitgegeven in een kolommeneditie, waarin de Latijnse, de Griekse en de Nederlandse tekst naast elkaar zijn geplaatst. Het in twaalf delen uitgegeven werk beoogt een dieper begrip te kweken voor de groeiende unificatie van het recht in Europa door zicht te bieden op de rechtseenheid in het recente verleden, zoals deze bestond op grond van het Romeinse recht. Onder meer wordt beoogd te voorkomen dat het besef van de betekenis van de Justiniaanse codificatie, als fundament onder de rechtscultuur in vrijwel alle landen in Europa, verbleekt.

Alle 12 delen tegen een gereduceerde prijs (660 euro i.p.v. 828 euro)

Deze (complete) set bevat de volgende delen:

9789069845531 Corpus Iuris Civilis I; Instituten (2008)
9789060119228 Corpus Iuris Civilis II; Digesten 1-10 (2006)
9789060119426 Corpus Iuris Civilis III; Digesten 11-24 (2006)
9789060119051 Corpus Iuris Civilis IV; Digesten 25-34 (2007)
9789057301056 Corpus Iuris Civilis V; Digesten 35-42 (2006)
9789057301803 Corpus Iuris Civilis VI; Digesten 43-50 (2006)
9789069844510 Corpus Iuris Civilis VII; Codex Justinianus 1 - 3 (2006)
9789069845142 Corpus Iuris Civilis VIII; Codex Justinianus 4 - 8 (2007)
9789069845975 Corpus Iuris Civilis IX; Codex Justinianus 9 - 12 (2010)
9789069846033 Corpus Iuris Civilis X; Novellae 1-50 (2011)
9789069846224 Corpus Iuris Civilis XI; Novellae 51 -114 (2011)
9789069846231 Corpus Iuris Civilis XII; Novellae 115-168 (2011)