Landscape Archaeology between Art and Science
Sjoerd Kluiving, Erika Guttmann-Bond
From a Multi- to an Interdisciplinary Approach
Landscape Archaeology between Art and Science
€ 69,95
ISBN:
9789089644183
Verschijningsdatum:
07-05-2012
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
560
Auteur:
Sjoerd Kluiving, Erika Guttmann-Bond
Serie:
Landscape Archaeology between Art and Science
Deze bundeling van artikelen is gebaseerd op de eerste internationaal congres landschapsarcheologie (LAC2010). LAC2010 heeft een diepgravende inventarisatie gemaakt van de internationale landschapsarcheologie in de eenentwintigste eeuw. Op welke schaal vindt interdisciplinair landschapsonderzoek plaats en waar bestaan nog lacunes in onderzoeksrichtingen? Het huidige onderzoek binnen de landschapsarcheologie is te onderscheiden in processueel onderzoek en postprocessueel onderzoek, wat voorkomt uit een verschillende definitie van het woord ‘landschap’: de ‘gebieds’-definitie en de ‘perceptuele’ definitie . Hoe zal de landschapsarcheologie zich in de toekomst ontwikkelen?