Imagining Global Amsterdam
History, Culture, and Geography in a World City
Imagining Global Amsterdam
€ 39,95
ISBN:
9789089643674
Verschijningsdatum:
02-10-2012
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
316
Redacteur:
Marco de Waard
Serie:
Imagining Global Amsterdam
Imagining Global Amsterdam gaat over het beeld van Amsterdam in film, literatuur, visuele kunst en in het moderne stedelijke discours, in het bijzonder in de context van de mondialisering. De essays gaan onder andere dieper in op Amsterdam als een lieu de mémoire van de vroeg-moderne wereldhandel. Wat betekent deze herinnering in de hedendaagse cultuur? Waarom verwijzen zo veel contemporaine films en romans naar dit verleden terug? Ook het (inter)nationale imago van Amsterdam als een multicultureel en ultra-tolerant ‘global village’ komt aan bod. Waarom is dit beeld zo persistent, en hoe heeft het zich in de loop van de laatste decennia ontwikkeld? Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe mondialiseringsprocessen ingrijpen in de stadscultuur, zoals in het prostitutiegebied op de Wallen en via de erfgoedindustrie. Hoe manifesteert de mondialisering zich in de stad, en welke rol speelt beeldvorming daarbij?

Deze bundel vormt een rijk geschakeerd onderzoek naar de relatie tussen Amsterdam, mondialisering en stedelijke beeldvorming.