Framing Immigrant Integration
Peter Scholten
Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective
Framing Immigrant Integration
€ 47,95
ISBN:
9789089642844
Verschijningsdatum:
20-05-2011
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
320
Auteur:
Peter Scholten
Serie:
Framing Immigrant Integration
Debatten over de integratie van immigranten vervallen vaak in wat academici en politici 'nationale modellen van integratie ' noemen, omdat onderzoekers en beleidsmakers verlangen naar een herkenbare structuur. In Nederland wordt deze symbiose gevoed door het multiculturalisme, iets waarvoor de Nederlandse samenleving lange tijd als exemplarisch werd beschouwd. Toch blijft de integratie van migranten een van de meest urgente zaken voor de sociale en politieke belangen van Nederland.
Dit boek zet vraagtekens bij het idee dat er ooit een coherent of consistent Nederlandse model van integratie is geweest. De analyse van het migratie-onderzoek in Nederland en hoe immigratie wordt omlijst en herkaderd via diverse dialogen, biedt een zeer dynamische kijk de invloed hiervan op en de evolutie van het integratiebeleid.
Gefocust wordt op het Nederland van de afgelopen drie decennia, maar de bevindingen zijn ook van toepassing op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en de zo ontstane inzichten resulteren in universele vragen: Waar gaan de huidige politieke en academische controverses eigenlijk over? Hoe kunnen overheden inspelen op de uitdagingen van onze tijd? En welke bijdrage kunnen sociale wetenschappers hierin leveren?