Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation
Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation
€ 52,95
ISBN:
9789089641601
Verschijningsdatum:
01-03-2010
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
388
Redacteur:
Jan Rath, Marco Martiniello
Serie:
Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation
Internationaal migratieonderzoek is sterk gefragmenteerd. Bovendien ligt de focus op de Verenigde Staten en andere landen die zich nadrukkelijk geprofileerd hebben als immigratielanden. Toch krijgt het onderzoeksveld van migratie- en etnische studies steeds meer aandacht in Europa en het aantal publicaties over dit onderwerp neemt snel. Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation is het eerste deel in de IMISCOE-AUP Textbook Series: een serie die voortkomt uit de groeiende behoefteaanen Europees perspectief op migratie.
Dit studieboek bevat artikelen die van invloed zijn geweest op migratieonderzoek in Europa en daardoor gerekend kunnen worden tot de canon van Europese e migratie en etnische studies. Studenten geïnteresseerd in migratie en etnische studies kunnenvertrouwd r aken met de belangrijkste teksten op dit gebied.

Selected Studies in Internationa Migration and Immigrant Incorporation biedt onder meer:
-een verzameling van de belangrijkste teksten ('klassiekers') op het gebied van internationale migratie en de integratie van immigranten

-een sterk Europees perspectief op een onderzoeksgebied dat gedomineerd wordt doorAngelsaksische perspectieven

-multidisciplinaire benaderingen van internationale migratie- en etnische studies

Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation is onder andere geschikt voor masteropleidingen Politicologie, Culturele Antropologie, Economische en Sociale eschiedenis en voor promovendi op het gebied van internationale migratie en integratie.