A Continent Moving West?
EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe
A Continent Moving West?
€ 54,95
ISBN:
9789089641564
Verschijningsdatum:
14-10-2010
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
344
Redacteur:
Richard Black, M.C. Pantiru, Godfried Engbersen, Marek Okolski
Serie:
A Continent Moving West?
In A Continent Moving West? wordt onderzocht in hoeverre de migratie uit landen in Oost-Europa toegenomen is met toetreding van verschillende landen in Oost-Europa tot de EU. In vijftien hoofdstukken worden de gevolgen behandeld van de grootschalige migratie sinds 2007. De analyse van gevolgen is uitgevoerd voor zowel de landen van herkomst, met name Polen, Roemenië en Bulgarije, als de landen van bestemming, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noorwegen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de effecten op de arbeidsmarkt, terwijl ook veranderende migratiebeleid in Europa aan bod komt. Dit boek laat zien in welke mate de migratiepatronen, voor zover bekend, tijdelijk, terugkerend of seizoensgebonden zijn, waardoor er het label 'vloeibaar' aan gekoppeld kan worden.
Toch is het onvoorspelbare karakter van deze bewegingen, dat naar verwachting zal doorzetten, de reden waarom prognoses voor de toekomstige migratie - en de gevolgen ervan - zeer onbetrouwbaar blijken te zijn. Een ding is zeker: conventionele opvattingen over migratie als een permanent of langdurig proces voldoen niet langer om een beeld te krijgen van bestaande migratiestromen.

Met bijdragen van Marta Anacka, Richard Black, Venelin Boshnakov, Krisztina Csedo, Jan de Boom, Stephen Drinkwater, John Eade, Godfried Engbersen, Jon Horgen Friberg, Michal Garapich, Izabela Grabowska-Lusinska, Pawel Kaczmarczyk, Eugenia Markova, Vesselin Mintchev, Joanna Napierala, Krzysztof Nowaczek, Wolfgang Ochel, Marek Okólski, Cristina Pantîru, Swanie Potot, Dumitru Sandu, Erik Snel, Paulina Trevena