Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets
Discrimination, Gender and Policies of Diversity
Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets
€ 29,95
ISBN:
9789089641267
Verschijningsdatum:
23-11-2009
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
124
Redacteur:
Karen Kraal, Judith Roosblad, John Wrench
Serie:
Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets
De noodzaak om de arbeidsmarkt mechanismen in postindustriële westerse samenlevingen te analyseren is urgent. Ondanks wetten en beleidsmaatregelen die op Europees, nationaal en lokaal niveau worden ontwikkeld, lijdt het zoeken van werk door immigranten en etnische minderheden nog steeds onder ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en etnische discriminatie. In dit boek proberen de auteurs te begrijpen waarom dit zo is.
In vier hoofdstukken over discriminatie, gender, eigen beleid en diversiteitmanagement presenteren de auteurs de levendige discussie rond het huidige wetenschappelijke debat. Naast het verstrekken van empirisch bewijs, bevelen de auteurs methoden aan om verder onderzoek te verrichten en de werkelijke effecten van de bestrijding van discriminatiebeleid te evalueren.
Een conclusie is dat de systematische analyse van de arbeidsmarkt en het daaropvolgende eigen beleid moet worden ondersteund door harde gegevens, zoals statistieken. Met zijn reikwijdte en unieke thematische exploratie, kennis van sociaalwetenschappelijk onderzoek beoogt dit boek een verschuiving te laten plaatsvinden naar het meer operationele domein. Zowel wetenschappers en professionals krijgen hierdoor de mogelijkheid het streven naar gelijke kansen meer bereikbaar te maken dan ooit.