Aries netwerk
LUCL
Een constructicon
€ 34,95
ISBN:
9789085551089
Leverbaar:
Nog niet leverbaar
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
242
Auteur:
LUCL
Aries netwerk
Constructies zijn geconventionaliseerde verbindingen van vorm en betekenis die sterk kunnen verschillen in hun mate van abstractie. Het zijn voor alle taalgebruikers herkenbare patronen met een of meer vaste vormelementen en een specifieke functie: van versteende combinaties waarin alle elementen vastliggen ('hoe je het wendt of keert', 'dat is echt een dingetje', kweenie) en constructies met variabele slots ('een schat van een kind', 'op het decadente af', 'Hij gromt en grauwt zich een weg door de tekst heen') tot (bijna) volledig abstracte templaten, zoals de lijdende vorm en complementatie. Veel van dergelijke herkenbare constructies zijn noch in een woordenboek, noch in een grammatica te vinden, maar wel in dit 'constructicon', uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Arie Verhagen als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. De constructies worden op uiteenlopende wijzen - van functioneel-beschouwend tot formeel-theoretisch -beschreven.