Vertrouwen in de buurt
Alinda Lamein
Vertrouwen in de buurt
€ 39,95
ISBN:
9789053567357
Verschijningsdatum:
26-01-2006
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
280
Auteur:
Alinda Lamein
Serie:
Vertrouwen in de buurt
De samenleving heeft te maken met individualisering van burgers en schaalvergroting van veel (overheids-) organisaties. Dit kan vervreemding, criminaliteit en dergelijke in de hand werken, en ook in verband worden gebracht met een slechter functionerende democratie. De vraag is of die problemen van een afnemende sociale cohesie en een afnemend politiek vertrouwen (ook) op buurtniveau kunnen worden tegengegaan. Wat is daar aan initiatieven en beleid mogelijk om mensen de ruimte te geven zelf bij te dragen aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen in hun directe omgeving? Welke bestuurlijke voorwaarden moeten daarvoor gecreëerd worden? En hoe duurzaam zijn die? Mede aan de hand van veldonderzoek naar 28 'good practices' laat de WRR zien wat we daarvan kunnen leren.

Tegelijk met het rapport zal de verkenning Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam. Eén verhaal over twee wijken worden gepubliceerd.

Verwante titel: Burgers in de buurt. Het jaarboek bij het tijdschrift Mens & Maatschappij