Schets van een beschavingsoffensief
Alinda Lamein
Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland
Schets van een beschavingsoffensief
€ 34,95
ISBN:
9789053566633
Verschijningsdatum:
24-05-2004
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
216
Auteur:
Alinda Lamein
Serie:
Schets van een beschavingsoffensief
Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen. Als de normen in de samenleving teveel uiteen gaan lopen, doet zich haast vanzelf een kentering voor. Na een periode van tolerantie en vrijblijvendheid, volgt dan een periode waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving. Het lijkt erop dat we momenteel een dergelijke kentering doormaken.