De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit
Alinda Lamein
Een juridische analyse
De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit
€ 29,95
ISBN:
9789053564462
Verschijningsdatum:
01-10-2007
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
196
Auteur:
Alinda Lamein
Serie:
De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit
In deze studie staan de casus inburgering en de casus nationaliteitswetgeving centraal als ‘iconen van nationale identiteit’. Uit analyse blijkt dat cultuur in beide beleidsterreinen een steeds steviger accent heeft gekregen en dat de discussie zich richt op het verzwaren van de plichten van de migrant en het beperken van zijn of haar rechten. Hierbij wordt er vaak vanuit gegaan dat meer plichten automatisch tot betere integratie zal leiden. Noodzakelijke randvoorwaarden, zoals kwalitatief en kwantitatief voldoende scholing, maar eveneens een meer welwillende rol van de ontvangende samenleving, worden daarbij nogal eens veronachtzaamd.

De analyse van het politieke debat en de resulterende wetgeving brengt ook nog andere zaken voor het voetlicht. Identiteiten en loyaliteiten spelen een centrale rol en bepalende deelidentiteiten – land van herkomst en de moslimidentiteit – worden sterk geproblematiseerd. Soms lijkt het erop dat er in dit verband alleen ‘alles of niets’-keuzes worden gezien en geaccepteerd: men kiest vóór Nederland òf men kiest voor het herkomstland. Hybride identiteiten zijn ‘politiek-juridisch’ steeds vaker ongewenst en verdacht