Naar een lerende economie - E-book
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Investeren in het verdienmodel van Nederland
Naar een lerende economie
€ 39,99
ISBN:
9789048522903
Verschijningsdatum:
29-10-2013
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
PDF
Aantal paginas:
440
Auteur:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Serie:
Naar een lerende economie
In de afgelopen halve eeuw is de Nederlandse economie gestaag gegroeid. Het spreekt echter allerminst vanzelf dat die situatie voortduurt. De mondiale verhoudingen veranderen immers snel en dat biedt weliswaar nieuwe kansen, maar leidt er ook toe dat gevestigde posities permanent onder druk staan. De Nederlandse economie zal zich moeten voorbereiden op een wereld waarin landen nauwer met elkaar verweven raken en grondstoffen en geschikte arbeidskrachten schaarser worden. Ze zal ook moeten leren om in te spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse innovatieprocessen. Op basis van meer dan tweehonderd gesprekken met deskundigen in Nederland, casestudies in een aantal landen waarbij met nog eens zeshonderd mensen van gedachten werd gewisseld, en een uitgebreide bestudering van de literatuur, formuleert de WRR een aantal aanbevelingen. De raad besteedt in het bijzonder aandacht aan de noodzaak van kenniscirculatie en het ontwikkelen van responsieve instituties.